Kostenbeleid

Stichting Sharing Success Foundation maakt geen kosten. Alle ontvangen donaties worden voor 100% ingezet voor projecten gericht op gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden.

Hoe doen wij dat? De evenementen worden waar mogelijk gesponsord en het bestuur en ambassadeurs zetten zich geheel vrijwillig in.

Het bestuur van Sharing Success ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden en geen onkostenvergoeding. 

Bestuur Sharing Success:

dhr. B.J.J.A. Schneider (voorzitter en oprichter)

dhr. S.J.A.B. Stokkermans (secretaris)

dhr. P.A. Visser (penningmeester)