ANBI

Sharing Success is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn voor een onderneming.

 

Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overboeking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament.1. Periodieke schenking

Overweegt u Sharing Success enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer ‘gewone’ giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

 

2. Eenmalige schenking

U wilt éénmalig (niet-periodiek) een bedrag schenken aan een erkend goed doel, maar wel zó dat u ook fiscaal voordeel heeft. U maakt het bedrag gewoon over op de rekening van de instelling die u wilt steunen. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.

Schenkingen zijn aftrekbaar in box 1: inkomsten uit werk en woning. 
Een schenking valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten. 

Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1% van het `verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek` (met een minimum van 60 euro) weg te geven om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag u 10% van het `verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek` in aftrek brengen. 

 

3. Nalatenschappen/legaten

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor het Sharing Success, dan mag u ervan verzekerd zijn dat uw geld daar terechtkomt waar het heel hard nodig is. Uw nalatenschap kinderen en jongeren met een beperking een echte toekomst bieden.

 

Het RSIN van Sharing Success is 812780802

 

schenkingscalculator