Organisatie

"Na van dichtbij kennis gemaakt te hebben met het Liliane Fonds hebben wij, als Vacu Vin, in het jaar 2000 besloten om jaarlijks een bepaald percentage van onze winst te doneren aan een goed doel. Aanleiding hiervoor was de combinatie van ons gevoel ons succes te willen delen met minderbedeelden in onze samenleving en de kans die het Liliane Fonds ons bood om kinderen met een beperking directe hulp te bieden.

Sharing Success is dan ook een toepasselijke naam voor hetgeen wij voor ogen hebben: het delen van succes. Met de activiteiten die wij kosteloos organiseren proberen wij ook andere bedrijven te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren. Overzichtelijkheid en zekerheid staan bij Sharing Success bovenaan, waardoor u ervan verzekerd kunt zijn dat 100% van uw donatie op de juiste plaats terechtkomt.

Indien U succesvol bent zouden wij het op prijs stellen als ook U besluit om uw succes te delen. Dit kan door een vrij te besteden donatie, maar binnen Sharing Success kan uw donatie ook gekoppeld worden aan een specifiek project, waarvan de voortgang en resultaten met u gedeeld worden. Alvast bedankt voor uw overweging om mee te doen aan dit initiatief waarmee u maatschappelijk verantwoord ondernemen concrete invulling geeft".

Bernd J.J.A. Schneider, Voorzitter Stichting Sharing Success Foundation