Jaarverslag

In het afgelopen jaar hebben wij besloten om ons meer te richten op vakopleidingen voor jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Directe hulp aan kinderen en jongeren blijft echter ook onderdeel uitmaken van onze strategie.

 

De betrokkenheid van ondernemers neemt toe als er een duidelijke strategie in het donatiebeleid is. Ook heldere verantwoordingen over de bestedingen van het gedoneerde geld dragen hieraan bij. Door onze werkwijze kunnen wij garanderen dat elk gedoneerd bedrag direct bestemd wordt voor een project, zonder overheadkosten.

 

In de toekomst willen wij ondernemers nog meer betrekken bij de projecten, door regelmatiger updates te delen vanuit de gesteunde projecten.Delfgauw, 10 november 2014Bernd J.J.A. Schneider Oprichter en voorzitter Stichting Sharing Success Foundation