Missie

Sharing Success gelooft in de wilskracht van kinderen met een handicap. De wilskracht om zich te ontwikkelen tot een zelfverzekerd individu en daarbij een plekje te veroveren in de maatschappij. Gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden hebben vaak weinig kansen om zich te ontwikkelen op sociaal/emotioneel en cognitief gebied.

 

Ook is het - afhankelijk van het type beperking - vaak lastig om op eigen kracht geheel zelfstandig te worden en onderdeel uit te maken van de maatschappij. De kinderen hebben vaak weinig zelfvertrouwen en niet of nauwelijks vooruitzicht op een toekomst. Sharing Success helpt kinderen om hun plekje in de maatschappij te vinden en te behouden door het bieden directe hulp aan kinderen met een beperking, en sponsoren van (vak)opleidingen en het begeleiden naar het vinden van werk en inkomen. Hierbij worden, wanneer mogelijk, ook de ouders, familie en het dorp betrokken.


Sharing Success richt zich, in samenwerking met het Liliane Fonds, op de volgende activiteiten:

 

  • Kinderen met een handicap een basisopleiding bieden;
  • Jongeren een vakopleiding bieden;
  • Kinderen en jongeren sociaal en emotioneel te begeleiden in hun ontwikkeling;
  • Jongeren of ouders van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen begeleiden en ondersteunen in het vinden van werk en inkomen op de lange termijn waardoor zij (zoveel mogelijk) zelfvoorzienend worden.

 

De doelen worden op verschillende manieren bereikt, namelijk door het geven van individuele hulp aan kinderen met een handicap zoals bijvoorbeeld het verstrekken van protheses, trainingen, schoolgeld of een rolstoel.

 

Door te zorgen voor ruimte en materialen zodat kinderen een vakopleiding kunnen volgen. Denk hierbij aan een schoolgebouw, inrichting van het lokaal en de materialen om een vak uit te kunnen oefenen zoals een naaimachine en garen.

Wanneer de vakopleiding is afgerond wordt het kind begeleidt in het vinden van werk of wordt er plaatselijk een werkplek aangeboden. Met een baan of eigen bedrijfje hebben de jongeren een inkomen en wordt de kans op een betere toekomst sterk vergroot.